Darbuotojai

Vidmantas Gulbinas

Profesorius

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Mokslino tyrimo vadovas

vidgulb@ktl.mii.lt

(370) 5 2641236

Ultrasparčioji spektroskopija.

Sužadinimo transformacijos bei pernešimo reiškiniai molekuliniuose dariniuose, netvarkiuose kietuosiuose kūnuose ir nanodariniuose.

Krūvininkų generacija ir pradinis judris molekuliniuose puslaidininkiuose.

Studijavo Vilniaus universiteto fizikos fakultete (1975-1980); Apgynė mokslo daktaro disertaciją (1988); 9 mėnesius stažavosi Umea universitete, Švedijoje (1992); 6 mėnesius stažavosi Branduolinių tyrimų centre, Saclay mieste, Prancūzijoje (1999); 3 mėnesius stažavosi Atomų ir molekulių tyrimų institute, Taipėjuje, Taivanyje (2000); Apgynė habilituoto mokslo daktaro disertaciją (2001); 2 mėnesius stažavosi Ričmondo universitete, JAV (2008).

 

1980-2002, Jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas Fizikos institute, Vilniuje

2002-2010, Vyriausiasis mokslo darbuotojas Fizikos institute, Vilniuje

nuo 2010, Vyriausiasis mokslo darbuotojas Fizinių ir technologijų mokslo centre, Vilniuje

nuo 2009, Vilniaus universiteto profesorius

Renata Karpicz

Daktarė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

Projekto vykdytojo asmuo ryšiams. Atsakinga už bandinių ruošimą ir charakterizavimą stacionariosios sugerties ir liuminescencijos metodais.

renata.karpicz@ftmc.lt

(370) 5 2619656

Studijavo Vilniaus universiteto fizikos fakultete (1990-1995); Apgynė mokslo daktaro disertaciją “Konformacinės ir tautomerinės izomerizacijos įtaka organinių molekulių sužadintosios  būsenos relaksacijai” Fizikos institute, Vilniuje; 3 mėnesius stažavosi Jogailos universiteto fizikos institute, Krokuvoje, Lenkijoje (2006-2007).

1995-1996, Laborantė Vilniaus universiteto fizikos fakulteto bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedroje

2001-2007, Mokslo darbuotoj Fizikos institute, Vilniuje

2008-2010, Vyresnioji mokslo darbuotoja Fizikos institute, Vilniuje

2010-2011, Vyresnioji mokslo darbuotoja Taikomųjų mokslų institute, Vilniaus universiteto, Fizikos fakulteto, Puslaidininių optoelektronikos katedroje

nuo 2010-present, Vyresnioji mokslo darbuotoj Fizinių ir technologijos mokslų centre, Vilniuje

Organinių molekulių ir molekulinių darinių spektroskopija.

Ultraspartieji relaksaciniai vyksmai organinėse molekulinėse dariniuose.

Krūvininkų fotogeneracija organiniuose puslaidininkiuose. 

1.   R.Karpicz; S.Puzinas; J.Sulskus; S.Malickaja; S.Grigalevicius; V.Gulbinas „Electronic properties of carbazole-fluorene-benzothiadiazole compounds revealed by time resolved spectroscopy and quantum chemistry calculations“ Chem. Phys. (2012) in press.

2.   A. Vembris, I. Muzikante, R. Karpicz, G. Sliauzys, A. Miasojedovas, S. Jursenas and V. Gulbinas „Fluorescence and amplified spontaneous emission of glass forming compounds containing styryl-4H-pyran-4-ylidene fragment“ J. Lumin.  (2012) in press.

3.   V.Pranculis, R.Karpicz, A.Medvids, V.Gulbinas „Fluorescence quenching in porous silicon/conjugated polymer composites“ Phys. Status Solidi A 209 (2012) pp. 565-569.

4.   R. Karpicz, S. Puzinas, S. Krotkus, K. Kazlauskas, S. Jursenas, J. V. Grazulevicius, S.Grigalevicius, and V. Gulbinas ‚Impact of intramolecular twisting and exciton migration on emission efficiency of multifunctional fluorene-benzothiadiazole-carbazole compounds‘, J. Chem. Phys. 134 (2011) pp. 204508.

5.   R.Karpicz, V.Gulbinas, A.Lewanowicz, M.Macernis, J.Sulskus, L.Valkunas ‚Relaxation pathways of excited N-(triphenylmethyl)salicylidenimine in solutionsJ. Phys. Chem. A  115 (2011) pp. 1861-1868.

6.   M.Franckevičius, R.Vaišnoras, M.Marcos, J.L.Serrano, R.Karpicz and V.Gulbinas „Excited-state relaxation of dendrimers functionalized with cyanoazobenzenetype terminal groupsChem. Phys Lett. 485 (2010) pp. 156-160.

7.   R.Karpicz, M.Kirkus, J.V.Grazulevicius, V.Gulbinas ‚Fluorescence quenching by charge carriers in indolo[3,2-b] carbazole-based polymer‘J. Lumin. 130 (2010) pp. 722-727.

8.   V.Gulbinas, R.Karpicz, I.Muzikante and L.Valkunas ‚Fluorescence quenching by trapped charge carriers in N,N-dimethylaminobenzylidene 1,3-indandione films‘ Thin Solid Films 518 (2010) pp. 3299-3304.

9.   K.Kazlauskas, J.Mikulėnaitė, R.Karpicz, V.Gulbinas, J.Simokaitienė, A.Michalevičiūtė, J.V.Gražulevičius ‚Photostability of phenothiazine class compounds‘ Dyes and Pigments 83 (2009) pp.168-173.

10. N. Tarasiuk, A. Moisejenkova, E. Koviazina, R. Karpicz, N. AstrauskieneOn the radiocesium behavior in a small humic lake (Lithuania)‘ Nukleonika 54 (2009) 211-220.

11. R.Karpicz, V.Getautis, K.Kazlauskas, S.Juršėnas, V.Gulbinas „Multicoordinational excited state twisting of indan-1,3-dione derivatives” Chem. Phys. 351 (2008) pp. 147-153.

12. S.Jursenas, N.Kurilcik, R.Karpic, V.Gulbinas, L.Valkunas, M.Rutkis and I.Muzikante ‘Impact of aggregates on excitation dynamics in a transparent polymer films doped by dipolar molecules’ Thin Solid Films. 516 (2008) 8909-8916.

13. O. P. Dmytrenko, N. P. Kulish, N. M. Belyi, S. V. Lizunova, Yu. I. Prylutskyy, L. Valkunas, R. Karpicz, V. V. Shlapatskaya, E. V. Prilutskiy, T. Wade, J.-E. Wegrowe ‚Raman Vibrational Properties of Carbon Nanotubes with the Radiation Defect Formation‘ Mol. Cryst. Liq. Cryst. 497 (2008)  38/[370]–45/[377].

14. R.Karpicz, V.Gulbinas, R.Augulis and R.Rotomskis ‘ Temperature dependent exciton relaxation in nanotubular TPPS4 J-aggregates in water solution and polymeric matrix’ Chemical Physics 332 (2007) pp. 255–261.

15. V. Gulbinas, R. Karpicz, G. Garab and L. Valkunas “Non-equilibrium heating in LHCII complexes monitored by ultrafast absorbance transients” Biochemistry 45 (2006) pp. 9559-9565.

 

Andrej Dementjev

Daktaras

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Atsakingas už naujų eksperimentinių tyrimo metodų įsisavinimą ir tobulinimą, eksperimentinius tyrimus, duomenų analizę, publikacijų ruošimą.

andrej@ar.fi.lt

(370) 5 2619656

Studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (1993-1999); Apgynė mokslo daktaro disertaciją “Puslaidininkinių nanokristalų optinis netiesiškumas ir jo panaudojimas. Kietakūniai lazeriai, lazerinė kinetinė spektroskopija” (2003);

Andrius Devižis

Daktaras

Mokslo darbuotojas

Atsakingas už eksperimentų automatizavimą, krūvininkų judrių tyrimus, Monte-Carlo modeliavimą.

devigy@ar.fi.lt

(370) 5 2619656

Studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (2006); Apgynė mokslo daktaro disertaciją Fizinių ir technologijos mokslų centre (2011).

2012 laimėjo geriausios 2011 metų Lietuvoje apgintos disertacijos apdovanojimą (“Charge carrier transport in conjugated polymer films revealed by ultrafast optical probing”).

Marius Franckevičius

Daktaras

Mokslo darbuotojas

marius.franckevicius@ftmc.lt

(370) 5 2619656

(370) 60123376

Studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete (2001-2007); Apgynė daktaro disertaciją Vilniaus universitete (2011)

nuo 2011-present, Mokslo darbuotojas Fizinių ir technologijos mokslų centre

2011 metais laimėjo Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premiją (“Sužadintos būsenos dinamika PPI ir PAMAM dendrimeruose funkcionalizuotuose fotochrominiais junginiais“).

Nurija Kelminskienė

Doktorantė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

nurija.kelminskiene@gmail.com

(370) 62674419

Studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (2004-2010).

Domantas Peckus

Doktorantas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Atsakingas už ultrasparčiosios kinetinės sugerties ir liuminescencijos spektroskopinius tyrimus.

domantas@ar.fi.lt

(370) 5 2619656

Studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (2003-2009); 

nuo 2009, Studijuoja doktorantūrą Fizinių ir technologijos mokslų centre

nuo 2010, Jaunesnysis mokslo darbuotojas Fizinių ir technologijos mokslų centre

Vytenis Pranculis

Doktorantas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

vytenis.pranculis@ftmc.lt

(370) 61494992

Studijuoja Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (nuo 2006).

2007-2010, Laborantas Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros Lazerinių tyrimų centre

2010-2012, Inžinierius Fizinių ir technologijos mokslų centre

2012-2013, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto  Studentų mokslinės draugijos mokslinių reikalų koordinatorius

nuo 2012, Jaunesnysis mokslo darbuotojas Fizinių ir technologijos mokslų centre

nuo 2011, Vilniaus SPIE studentų organizacijos (SPIE student chapter) prezidentas

V. Pranculis, R. Karpicz, A. Medvids, V. Gulbinas, Fluorescence quenching in porous silicon/conjugated polymer composites, Phys. Status Solidi A 209, 565-569 (2012).

Vytautas Abramavičius

Doktorantas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

vytautas.ab@gmail.com

(370) 61815013

Studijuoja Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (nuo 2007).

nuo 2011, inžinierius VU FF Teorinės fizikos katedroje, Vyksmų modeliavimo laboratorijoje

nuo 2012, Inžinierius Fizinių ir technologijos mokslų centre

nuo 2013, Jaunesnysis mokslo darbuotojas Fizinių ir technologijos mokslų centre