Visuotinės dotacijos priemonė skatins mokslininkus dirbti Lietuvoje

Ekspertai pagal Visuotinės dotacijos priemonę paskelbtą finansuotinų mokslinių tyrimų projektų sąrašą vadina išskirtiniu šalies istorijoje – tiek daug aukšto tarptautinio lygio tyrimų vienu metu Lietuvoje dar niekada nebuvo patvirtinta. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Eugenijus Butkus teigia, kad projektai prisidės prie to, kad Lietuvoje gyvenantys mokslininkai galės įgyvendinti savo idėjas čia, o išvykę dirbti į užsienį galbūt grįš į Lietuvą.

Sudaryti projektų finansavimo ir administravimo sutartis iš karto kviečiami 52 pareiškėjai, gyvenantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jų parengtiems projektams, kurių įgyvendinimas truks dvejus-ketverius metus, planuota paskirstyti 40 mln. litų.

Pareiškėjų, su kuriais bus pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys, projektų įgyvendinimas bus finansuojamas pagal Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamą 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Iš viso pagal pirmąjį Visuotinės dotacijos kvietimą paraiškas buvo pateikę 173 Lietuvoje ir užsienyje dirbantys mokslininkai, kurie savo pačių idėjoms įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose prašė 222 mln. Lt.

„Kaip matyti iš šių skaičių, konkurencija buvo išties didžiulė – paraiškas vertinę Lietuvos ir užsienio ekspertai pažymėjo aukštą paraiškų kokybę ir planuojamų mokslinių tyrimų, apimančių visas sritis nuo literatūros ar istorijos iki lazerių ar biotechnologijų, potencialą. Pagal patvirtintus projektus bus įgyvendinti šiandien itin aktualūs ir vertingi moksliniai tyrimai įvairiausiose srityse“, – sakė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. E.Butkus.

Jo teigimu, tai solidūs ilgalaikiai projektai, gausiantys išties nemažą finansavimą. „Jie prisidės prie to, kad Lietuvoje gyvenantys mokslininkai galės įgyvendinti savo idėjas čia, išvykę dirbti į užsienį galbūt grįš į Lietuvą“, – 15min.lt sakė E.Butkus ir pridėjo, kad paraiškas finansavimui gauti teikė ir užsienio mokslininkai. Tai esą gali paskatinti Lietuvoje iki šiol menkai plėtotų mokslo šakų vystymąsi ir Lietuvos bei užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.

Anot profesoriaus, vertindami pateiktas paraiškas, ekspertai didžiausią dėmesį kreipė į projektų vadovų kompetenciją ir kvalifikaciją bei tai, kaip projektų turinys ir tikslai yra orientuoti į tarptautinį lygį.

 

Paprašytas išskirti kelis įdomiausius ir prasmingiausius projektus, E.Butkus sakė, kad tai padaryti ganėtinai keblu, nes mokslininkai vertinimui pateikė daugybę aukšto lygio projektų. „Buvo 9 grupės paraiškų, o kiekvienoje jų po 17-18 paraiškų“, – kalbėjo profesorius.

Kaip vieną įdomiausių jis išskyrė mokslininko Dariaus Abramavičiaus projektą „Eksitonų kvantinės dinamikos modeliavimas ir valdymas molekulinėse nanostruktūrose“. „D.Abramavičius grįžta iš užsienio, jis dirbo Amerikoje. Dar įdomus biochemiko S.Klimašausko projektas Molekulinės įrankinės epigenomikai ir RNomikai“, – vardijo profesorius.

Be to, jis pridėjo, kad užsienio ekspertai taip pat labai gerai įvertino mokslininkų Arūno Krotkaus, Zenono Norkaus, Aleksandro Dobrynino, Ingos Vidugirytės-Pakerienės parengtus projektus.

Paraiškas galėjo teikti Lietuvoje arba užsienyje gyvenantys ir mokslinį-tiriamąjį darbą dirbantys jaunieji ir patyrę mokslininkai, mat Visuotinės dotacijos priemone siekiama skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę ir didinti Lietuvos mokslo pažangą ir konkurencingumą pasaulyje.

Pateiktų paraiškų atitikimą reikalavimams vertino Lietuvos mokslo tarybos specialistai ir ekspertai. Jų turinį vertino iš Lietuvos ir užsienio ekspertų, pritrauktų pasirašius memorandumą su Europos mokslo fondu bei susitarimus su Suomijos akademija bei atitinkamomis institucijomis kitose Europos šalyse, sudaryta ekspertų grupė.

Pagal Visuotinės dotacijos priemonės pirmąjį kvietimą finansuojamų projektų sąrašą galima rasti Lietuvos mokslo tarybos internetinėje svetainėje: http://www.lmt.lt/ES-PROGRAMOS/sarasas.php. Finansuojama bus iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimų teikti tarptautinio lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškas pagal Visuotinės dotacijos priemonę bus skelbiama ir daugiau. Artimiausias – jau šių metų pabaigoje. Numatoma, jog už visuotinės dotacijos lėšas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose iki 2015 m. turėtų būti įgyvendinta apie 200 aukšto lygio mokslininkų inicijuotų projektų.

 

 

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/lietuvos-naujienos/visuotines-dotacijos-priemone-skatins-mokslininkus-dirbti-lietuvoje-194-103536#ixzz1sxR0A52C