Naujas projekto vykdytojas

Vytautas Abramavičius – Vilniaus Universitete studijuojantis doktorantas prisijungė prie projekto kolektyvo. Linkime jam sėkmės ir produktyvaus darbo jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigose!